Takara Tomy Pokemon EX Moncolle Vol.5 Snivy Tepig Oshawott Figure Set

15.89

SKU: 0134781614497873 Category: Tag:

Description

Includes 2″ Moncolle action figures of Tepig, Snivy, and Oshawott! Get all 3 Unova region starter Pokemon today!